Registrace do systému

40%

Nový dospělý člen

Uživatelské jméno je volné.
Toto uživatelské jméno už někdo používá, zvolte prosím jiné.
(nepovinné)
 1. Uděluji tímto souhlas pro Česká tábornická unie - T.K. Oregon Kolín, p.s. IČ: 66492556 (dále jen jako „správce“ nebo „oddíl“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje o členech oddílu, jejich zákonných zástupcích, případně bývalých členech oddílu (pokud o to sami projeví zájem):
  • Jméno a příjmení (volitelně i přezdívka)
  • Uživatelské jméno
  • E-mail
  • Telefonní číslo
  • Datum narození (jen u členů oddílu)
  • Adresa (jen u členů oddílu)
  • Seznam alergií, užívaných léků a důležité informace o zdravotním stavu nezletilých členů oddílu
 2. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro účely pořádání akcí (dětské tábory, výpravy...) pro členy oddílu a pro zajištění snadnější komunikace mezi zástupci oddílu (vedoucími), členy, bývalými členy a zákonnými zástupci nezletilých členů. Údaje budou správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu.
 3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na adresu admin@oregon.cx.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i vedoucí z oddílu nebo poskytovatelé zpracovatelských softwarů.
 5. Dle GDPR máte právo:
  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování
Zpět