Registrace do systému

5%

Vítejte v registračním formuláři do nového informačního systému T. K. Oregon Kolín. Registrace by vám neměla zabrat více než 10 minut času. Dokončení registrace a následné aktivování účtu administrátorem je nezbytné především k tomu, aby jste byli i nadále informování o plánovaných akcích a prostřednictvím tohoto systému potvrzovali účast.


Nejprve zvolte typ registrace. Pokud chcete registrovat jedno nebo více dětí a rodiče, zvolte rodinnou registraci:

Rodinná registrace Registrace dospělého člena Registrace přátel oddílu