Registrace do systému

5%

Vítejte v registračním formuláři do informačního systému T. K. Oregon Kolín. Registrace by vám neměla zabrat více než 10 minut času. Dokončení registrace a následné aktivování účtu administrátorem je nezbytné především k tomu, aby jste prostřednictvím tohoto systému potvrzovali účast na akcích a aby jste mohli dostávat naše informační emaily.


Nejprve zvolte typ registrace:

Pro členy oddílu:

Rodinná registrace Registrace dospělého člena

Pro bývalé členy:

Registrace přátel oddílu

Jedoúčelové registrace (pro nečleny):

Registrace na tábor 2022 (uzavřeno)