Co je ČTU?

znak české tábornické unie

Česká tábornická unie (ČTU) je organizace volně sdružující na základě společného zájmu děti, mládež a dospělé v tábornických klubech a trampských osadách.

ČTU vychází z myšlenek lesní moudrosti. Navazuje na tradice České tábornické unie z let 1968-70 a tradice historického trampského hnutí. Sdružuje zájemce o pobyt v přírodě, kteří chtějí být jejími důvěrnými znalci, vnikat do jejích zákonů, vést ostatní k poznávání přírody a stát se jejími ochránci.

Posláním ČTU není něco předepisovat, ale vyjádřit společné potřeby a zájmy tábornických klubů, trampských osad a samotářů.